Ur: Att tvätta för tre av Albin Abrahamsson och Jakob Eliasson — Bästa film Mellanvikt och Publikens pris Mellanvikt Frame Filmfestival 2019 — Gothenburg Film Studios Development Teknikstöd — K-Pengar 2018

Teknikstöd och lokaler

Flera verksamheter har utrustning och teknik att låna ut, andra har mer avancerad utrustning till kraftigt rabatterade priser. På vissa ställen finns möjlighet för dig att sitta i klipprum med redigeringsprogram för både bild och ljud. Ibland måste du vara medlem i en organisation eller delta i en verksamhet eller projekt för att få låna. Gothenburg Studios Development erbjuder både studio och professionell teknik efter en ansökan till deras stöd. På denna sida hittar du teknik som finns nära dig och kanske teknik som passar dig. Även FilmCloud har viss teknik att låna och du kan boka den via hemsidan.