Göteborgs Stad - Kulturstöd

Projektstöd via Kulturstöd
Kulturstöd kan gå in som medfinansiär av konstnärlig produktion om den bedöms bidra till förnyelse av konstnärliga uttryck eller produktionsformer. Kulturstöd verkar för att främja ett mångsidigt kulturliv i Göteborg. Det innebär att det ni gjort ska presenteras för en allmän publik i Göteborg. De stöd som kan vara aktuella för dig att söka kan vara En Snabb Slant; ett stöd för unga mellan 18 och 25, samt projektstöd och projektstöd Pronto. Gå in och läs mer om dessa kulturstöd på vår hemsida: www.goteborg.se/kulturstod

Innovation och utveckling via Lindholmen Science Park
För projekt som söker stöd till innovation och utveckling, exempelvis manusbearbetning, pilotproduktion eller idéutveckling, finns möjlighet att istället lämna in en ansökan till Media Arena. Ansökningstiderna finns på deras hemsida. Totalt finns 2 miljoner kronor/år tillgängliga för stöd till filmproduktion. Dessutom har de en satsning på manusutveckling som går under namnet Manusfabriken.

Filmkontoret
Filmkontoret är en del av Göteborgs Stads satsning på film och rörlig bild. Här vill man synliggöra vad som är filmaktuellt. På den här sidan hittar du aktörer på lokal, nationell och internationell nivå. Gå in på sidan och hitta länkar och information om filmområdet i Göteborg. FilmKontoret

Kulturstöd är en enhet på Göteborg stads kulturförvaltning som arbetar på uppdrag av Kulturnämnden. Vårt fokus är konstpolitiskt. Vi går in som medfinansiär i publika konstprojekt i Göteborg som bedöms vara av konstnärlig och kulturpolitisk betydelse. Har du frågor får du gärna ringa vi svarar alltid i mån av tid.