Göteborg Film Festival

Göteborg Film Festival är den ledande festivalen i norden och europas 5:e största publika filmfestival med ca 200 000 besökare varje år.

Festivalen drivs som ideell kulturförening med säte i Göteborg. Föreningen bygger på medlemskap och förvaltas av en styrelse. Verksamheten stöds bland andra av Göteborgs stad, Svenska Filminstitutet, Västra Götalandsregionen, Nordisk Film och TV Fond samt Scandinavian Films. Festivalen har kulturprogramstöd från Folkuniversitetet i Göteborg kring samarbeten runt evenemang och utbildningar.

Göteborg Film Festival har som målsättning att årligen erbjuda den filmintresserade publiken ett brett internationellt filmprogram, som även innehåller filmer som normalt inte når biograferna. Publiken erbjuds också möjligheten att träffa regissörerna, ca 200 regissörer brukar bjudas in för att närvara vid visningar och berätta om sina filmer. Festivalen har även en omfattande åretruntverksamhet för sina medlemmar med många spännande erbjudanden till förhandsvisningar, teaterföreställningar och mycket mer. En annan viktig del av målsättningen är att fungera som mötesplats för den nordiska filmbranschen.

GFF:s samarbete med FilmCloud märks bl a genom ett gemensamt program där unga filmare möte publik runt om i regionen och genom enstaka evenemang under festivalveckan.