Studiobygge uppifrån
Foto J. Ekvall från Christer Wahlbergs filmproduktion Min dröm är bättre än Din

Studiostöd Kinemalab - Gothenburg Studios Development

Gothenburg Studios Development erbjuder ett studiostöd till ett antal projekt och dagar per år. Stödet innebär att det går att ansöka om att hyra någon av fyra Studios till ett 100% rabatterat pris.

  • Studio 1 900 m2
  • Studio 2 350 m2
  • Studio 3 250 m2 (med rundfond)
  • Studio 4 60 kvm (hybridstudio)

Tom studio med lamporVem?

Studiostödet ges till olika typer av filmproduktioner och riktar sig till ännu ej etablerade filmare/kreatörer boende i Västra Götalandsregionen. Stödet ges främst till filmprojekt som är utforskande och experimenterande.

Hur? 

Genom att maila en kortfattad projektbeskrivning tillsammans med projektplan, budget samt motivering till kinemalab@gothenburgstudios.se

Riktlinjer
Läs mer
Ansök

Maila en kortfattad projektbeskrivning tillsammans med projektplan, budget samt motivering till kinemalab@gothenburgstudios.se