ABF - Ditt filmstudieförbund!

ABF Film & Media jobbar med filmområdet, för att i möjligaste mån hjälpa dig med ditt filmarbete oavsett vem du är. Alla skall ha möjlighet att uttrycka sig kulturellt!

Själva navet i ABF är studiecirkeln. Det är i studiecirkeln man träffas för att både lära sig och för att skapa. Vi kan som studieförbund stötta dig med en viss kostnadsersättning för studiematerial, material för att utföra cirkeln eller en del av en lokalkostnad m.m.

Studiecirklar i film kan jobba med manusskrivande, förproduktion, efterproduktion och filmfestivalsarbete. Även mindre filmproduktioner kan fungera utmärkt som studiecirklar - från idéstadiet till färdig produktion. Andra exempel på cirklar kan vara filmklubbar. Dessa kan ha olika inriktningar, så som dokumentärfilm eller konstfilm. Gruppen träffats då och ser på film för att sedan diskutera dess innehåll.

Arrangera själv!
Om ni arrangerar ett kulturarrangemang i samarbete med ABF kan ni erhålla en viss ersättning. Ett kulturarrangemang kan vara en teaterföreställning, föreläsning, spelning, festival, utställning eller liknande.

Kontaktperson: Lars Wiberg lars.wiberg@abf.se tel: 031 774 31 02

www.abfmedialab.se