Tillgänglighet för filmcloud.se

Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur filmcloud.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Det finns delar av webbplatsen som inte är helt tillgängliga. 
Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från filmcloud.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Se kontaktuppgifter nedan.
Vi svarar normalt sett inom två arbetsdagar. 
skicka e-post till martin.h.hammar@vgregion.se
ring 031 333 51 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det finns rubriker som är felformaterade vilket gör dem svåra att läsa med hjälpmedel. 
Det finns dokument som inte kan läsas med hjälpmedel.
Det finns bilder och diagram som saknar alternativtext.
De filmer som våra medlemmar länkar till, är sällan eller aldrig textade eller syntolkade. 
Vi strävar efter ett tillgängligt och tydligt språk. Texterna innehåller ibland branschspecifika uttryck som inte förklaras. 
Vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem löpande under 2022.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av filmcloud.se
Senaste bedömningen gjordes den 1 september 2020. 
Webbplatsen publicerades mars månad 2020.