Logotyp

Behöver du FilmClouds logga?

Ladda ner vår logga i högerspalten. Här hittar du en png-verison i vit och svart och en eps-version av loggan. Använd eps-versionen för att förminska, förstora och invertera. Det är tillåtet. Det är inte tillåtet att ändra proportioner. Vill du av någon anledning ändra på färger eller göra annan justering så kontakta oss först.

Att använda loggan i filmer

Redovisa stöd från FilmCloud i filmens eftertexter

Om du fått stöd till din film från FilmCloud vill vi att du redovisar detta i filmens för- eller eftertexter, samt i de fall det känns relevant, i det kommunikationsmaterial som följer med din film. 

Om du fått ekonomiskt stöd skall du redovisa både med text och logga. Se exempel nedan.

Om du fått FilmClouds Projektstöd skall det framgå. T ex kan det stå: Med stöd från FilmClouds Projektstöd

Eftertext ur film
Kanske det kan se ut så här?

Var inte rädd att kontakta oss om du känner dig osäker på hur du skall redovisa att du fått stöd från FilmCloud.