Bakgrund till FilmCloud

Arbetet bakom satsningen FilmCloud pågick länge.
Västra Götalandsregionen är en region som medvetet satsar på kultur och har en filmprofil då Film i Väst har gett regionen glamour och stjärnstatus långt utanför landets gränser.
Regionen hade också många aktörer som hade filmverksamhet. Detta borde ha varit den perfekta miljön för unga filmare att utvecklas inom. Men unga filmare sa själva att regionen inte erbjöd miljöer som var utvecklande för dem, att det var svårt att hitta olika stöd, att ingen visste vem som gjorde vad, man var missnöjd med bristen på resurser och jämförde Västra Götalandsregionens med andra större satsningar som Filmbasen (Stockholm) och BoostHBG (Skåne) till regionens nackdel...

I december 2008 bjöd Filmkonsulenten Pia-Marie Wehrling in olika personer för en diskussion kring detta. De inbjudna var represenanter för Film i Väst, Göteborg International Film Festival, Mirah Film, Filmhögskolan, KulturUngdom, ABF, Filmcentrum Väst, Animation Väst, Göteborg Stad och Skolbio Göteborg samt representanter för projekt som ARF och Angeläget. Man kom snabbt fram till att många gjorde mycket riktat mot unga filmare men att det också fanns främst två problem; dels att vi var dåliga på att samordna insatserna men också att det var nära nog omöjligt för unga filmare att hitta rätt verksamhet utifrån den egna behovet. Där och då bildades nätverket Strategigruppen för ungas filmskapande. Fler aktörer tillkom i nätverket som Bergsjöns Kultur och medieverkstad samt Gothenburg Film Studios. Nätverket åkte på studiebesök till Helsingbord och satsningen BoostHBG samt Malmö för att se de satsningar som gjorts där.

Under 2012 möttes huvudmännen till de tre organisationerna Kultur i Väst, Film i Väst och KulturUngdom och regionens kulturchef för att disktuera uppdragen och samordningen kring unga filmare. Efter mötet bildades en arbetsgrupp som bestod av Sanna Eskilsson på KulturUngdom, Sofie Björklund på Film i Väst samt Pia-Marie Wehrling på Kultur i Väst. Tillsammans skrev man fram ett förslag på en samverkansmodell vars arbetsnamn var "Filmmolnet". 

Under hösten 2012 träffades politikerna i kulturnämnden i Västra Götaland för att diskutera filmfrågan. Kort därefter sa samma politiker ja till FilmCloud.

FilmCloud lanserades den 20 april 2013 under Frame Filmfestival och är fortfarande under utveckling.