Filmbryggan

Filmbryggan stödjer unga filmare

 

Har du ett filmprojekt på gång? Filmbryggan stöttar dig som ung filmare genom din filmproduktionsprocess.

Ett processtöd är ett stöd för dig genom hela produktionsprocessen genom manusutveckling, produktionsplanering, inspelning och efterarbete. Du har möjlighet till handledning i takt med att filmprojekt utvecklas. På Filmbryggan finns även vissa tekniska resurser för inspelning och efterbearbetning.     Dessutom kan det finnas möjlighet för dig att sitta här för att jobba med din produktion. (I mån av plats.)
Filmbryggan har egna lokaler i filmbyn Gothenburg Film Studios där du möter etablerade filmarbetare i samma hus.

Filmbryggan tillhandahåller:

  • Processtöd från idé till färdig film med handledning, utbildning, manusutveckling, produktionsplanering osv.
  • Teknikstöd
  • Lokal för klippning av film 

På Filmbryggan möter du i första hand initiativtagaren Shaker K. Tahrer, manusförfattare, regissör, producent, men även andra professionella filmskapare. 

Kontakt

Tel: 0706-321614
Mail: info@filmbryggan.se