FilmCentrum Väst

- av filmare för filmare

 

FilmCentrum Väst är en centrumbildning för filmare i Västsverige. En plattform där professionella och semiprofessionella filmskapare kan stötta varandra i sitt filmskapande och samverka för att stärka medlemmarnas ställning på arbetsmarknaden. Ett sammanhang för oss som vill utvecklas och arbeta professionellt som filmskapare i Västsverige.
 
Detta innebär att vi tillsammans: 

  • Utvecklar en fysisk mötesplats i Viktoriahuset (Hagabion) där medlemmarna kan ses och samverka, och även hyra skrivbordsplats 
  • Ger varandra råd, tips och handledning både i filmskapande och i kontakten med konsulenter och produktionsbolag
  • Stöttar nya professionella filmare, exempelvis genom mentorskap
  • Initierar fortbildningsinsatser i samverkan med andra parter
  • Samverkar med andra filmaktörer kring utrustning, kompetensutveckling, distribution, med mera

Under våren 2021 har föreningen genomgått en nystart, med ny styrelse och en arbetsgrupp vars mål är att bedriva en verksamhet utifrån medlemmarnas behov och samtidens utmaningar.