Videofil
Ur: Skeiv av Love Erik Hjertberg — FilmCloud projektstöd 2018

Mötesplatser

En mötesplats kan vara ett arrangemang med samtal om film, ett mingel eller visningar med ett fokus på att filmare och filmintresserade kan mötas.