FAQ

faq

Frågor och svar

Vi försöker vara så tydliga vi kan men kan inte vara helt säkra på hur vår kommunikation tas emot. Därför är det bra om du ställer många frågor till oss. Det utvecklar även oss. Vi försöker fylla i denna sida efter hand.

Vill du ställa en fråga? Kontakta oss här.

Måste jag vara registrerad medlem på filmcloud.se för att söka projektstöd eller andra stöd?

- Ja, till vissa men inte till andra. I de fall det är nödvändigt att ha medlemskap, skall det framgå av texten.

Varför stödjer ni främst unga filmare mellan 18- 30 år?

- Det är det som är FilmClouds uppdrag från Västra Götalandsregionen.

 

Vad gör jag om jag har fyllt 30 år?

- Är man äldre än 30 år (Egentligen till den dag man fyller 31 år) är man välkommen som medlem och kan ta del av en utbud i mån av plats (t ex föreläsningar eller liknande som inte fulltecknade).

Man kan också söka stöd e t c men måste vara medveten om vi i första hand prioriterar de mellan 18-30 år.

Man kan också vända sig till Film i Väst som är regionens produktionscentrum eller direkt till några av våra samarbetspartners som har andra uppdrag än just FilmCloud.

 

FilmClouds partners har ju andra åldersgränser.

-Det stämmer att både KulturUngdom och Gothenburg Film Studios har andra åldersindelningar. Det kan bero på att deras uppdrag ser något annorlunda ut. FilmCloud kan inte riktigt styra över det.

 

Vad gör jag om jag inte har fyllt 18 år?

Är man yngre än 18 år är man välkommen som medlem och kan ta del av visst utbud i mån av plats (t ex föreläsningar eller liknande som inte fulltecknade).

Man kan också söka stöd etc, men måste vara medveten om vi i första hand prioriterar de mellan 18-30 år.

Man kan också vända sig till sin kommun eller till Kultur Ungdom eller någon av våra samarbetspartners som har andra uppdrag än just FilmCloud.

 

Vad menas med att jag måste vara ”bosatt och verksam” i Västra Götaland?

FilmCloud har endast till uppdrag att stödja filmare i Västra Götalandsregionen. Om du bor och är skriven i ett annan region eller har din huvudsakliga verksamhet i annan region kan inte FilmCloud prioritera att ge dig stöd.

 

Måste jag spela in min film i min region om jag får stöd?

Nej, du kan spela in din film var som helst när du får stöd från oss.

Men... Ofta är det ju så att du inte gör filmen i ett team. En av bedömmningsgrunderna kan då vara att det stöd vi betalar ut kommer flera från Västra Götaland till del. Det dessutom många goda skäl till att spela in filmen på hemmaplan, t ex att det är enklare och billigare än att resa bort men också att det finns många spännande miljöer och historier att skildra här!

 

Kan jag söka stöd till en redan inspelad film?

Ja, du kan söka stöd till din film i alla stadier av produktionsprocessen fram till att filmen är färdig. Det gäller bara att du är tydlig i din ansökan.

 

Kan jag söka stöd även om jag redan har annan finansiering/andra stöd till min film, t ex från Svenska Filminstitutet eller ett annat regionalt resurscentrum?

Ja. Vi kan bara gratulera dig att du har lyckats hitta finansiering på annat håll! Detta förändrar inte vår bedömning av dig och din film – d v s det är vare sig en fördel eller nackdel för din ansökan. (Ofta har ju aktörer olika uppdrag, det är varje aktörs uppdrag att se till sina egna riktlinjer, inte ditt.)

 

Hur skall jag redovisa i min films eftertexter att jag fått stöd från FilmCloud?

Hoppas du blir klokare av att läsa det här. Logotyp

Vi fyller på med frågor efter hand....