Konstnärsnämnden

Konstnärsnämndens tider för stipendium och bidrag

 

OBS! Digitala ansökningar via Konstnärsnämndens e-tjänst kan göras fram till kl. 14.00 sista ansökningsdagen. Pappersansökan ska vara myndigheten tillhanda senast sista ansökningsdagen.

UTLYSNINGAR INOM FILM

Projektbidrag inom film
Ansökningsperiod  23 september - 25 oktober 2022

Arbetsstipendier inom film
Ansökningsperiod  7 mar - 7 apr 2022 

Internationellt kulturutbyte och resebidrag inom film
Söks om du har en inbjudan ex. till en festival, gästspel eller workshop, eller vill bjuda in någon till Sverige.
Sista ansökningsdag 3 februari 2022, 3 maj 2022, 1 sep 2022, 9 nov 2022

Läs mer om alla stipendier och bidrag och se fler ansökningsdatum på Konstnärsnämndens hemsida www.konstnarsnamnden.se 
Telefon: 08-506 550 00

 

Resebidrag
Deadline projektbidrag
Resebidrag
Deadline resebidrag
Arbets- och långtidsstipendium
Resebidrag