Ur: Christian Zetterbergs Skoldiskot — K-pengar 2018 — Bästa film Amandus OPEN — Publikens pris Novemberfestivalen

Om

Om FilmCloud

FilmCloud är en unik samverkansmodell i Västra Götalandsregionen som syftar till att stimulera filmares utveckling, med primärt fokus på unga. Genom att skapa mötesplatser, projektstöd, kurser, workshops och utvecklingsprogram vill FilmCloud stödja unga vuxna filmare och ett kreativt filmklimat i Västra Götalandsregion. FilmCloud är till för unga vuxna filmare mellan 18 och 30 år i Västra Götalandsregionen. På webbplatsen ska vi synligöra, kommunicera och samordna alla de insatser som redan görs för unga filmare av olika aktörer i regionen och utanför.

Förvaltning för kulturutveckling —Västra Götalandsregionen

FilmCloud är en del av Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling. I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet.