FilmCloud partners

Ett av FilmClouds mål är att kommunicera och synliggöra sina samarbetspartners insatser som är riktade mot målgruppen. Ett annat är att verka för samarbeten som stärker insatser, verksamheter och arrangemang riktade mot FilmClouds målgrupp.