Göteborgs folkhögskola - Filmproduktionsutbildning - fiktion och dokumentär

På Göteborgs folkhögskolas ettåriga filmproduktionsutbildning får du en konkret möjlighet att utveckla, testa och förfina dina personliga uttryck och verktyg. Utbildningen går igenom filmarbete från idé till produktion inklusive projektledning och producentarbete. 

Med professionell handledning och mentorskap kan du genom praktiska övningar och inspirerande exempel skapa dig en grund. Blandningen av teori och praktik ger dig en stark bas i ditt eget berättande och gestaltande med manus, ljud, bild, ljus, klipp och dramaturgi till såväl fiktion som dokumentär. Utbildningen har ett nära samarbete med branschen via lärare och praktik. Gästlärarna är alla är verksamma i filmbranschen och utvalda för sin specifika kompetens.