Göteborgs Universitet - HDK - Akademin Valand

Akademin Valand är en konstnärlig institution vid Göteborgs universitet med utbildningar inom film, fotografi, fri konst och litterär gestaltning. Som student på Akademin Valand kan du välja mellan fristående kurser eller program på grundläggande, avancerad och forskarnivå.  

Studenter inom filmutbildningen vid Akademin Valand lär sig att bedriva en självständig konstnärlig verksamhet inom hela filmens område från idéutveckling, manusarbete, produktionsplanering, ekonomi, casting och personregi, arbetsledning, filmfoto, ljudarbete, filmredigering till curatoriskt arbete kring visningar, offentligt framförande samt film- och mediapedagogiskt arbete med barn och ungdomar. 

Akademin Valand erbjuder följande utbildningar inom filmområdet

Konstnärligt kandidatprogram i Filmisk gestaltning, 180 hp
Omfattar tre års heltidsstudier (180 högskolepoäng)

Magisterprogram på avancerad nivå, 1 år
För att ansöka till magisterprogrammen krävs kandidatexamen eller motsvarande, samt arbetsprov

Fristående Kurser
Akademin Valand har även ett stort utbud av fristående kurser. Läs mer här: Fristående kurser.