Screen Talent Europe logo

Screen Talent Europe

Samarbetet inom Screen Talent Europe skapar attraktiva workshops för filmare

FilmCloud är en av femton aktörer som sedan 2012 driver den internationella plattformen för talangutveckling inom film, Screen Talent Europe. Genom nätverket har FilmCloud haft möjligheter att skicka ett tiotal filmare och kreatörer från Västsverige för att delta i workshops, kurser och pitchar på filmfestivaler runtom i Norden och Europa.

Filmproduktion blir alltmer internationell i sin karaktär, så erfarenhet och nätverk är minst lika viktigt som talang och envishet. Genom att bjuda in västsvenska kreatörer att delta och utvecklas tillsammans med internationella filmare i skarpa produktioner och workshops skapas förutsättningar som är viktiga för den enskilde filmaren att lyckas ta sig in branschen.