Filmregionerna

Förvaltningen för kulturutveckling Film är med i Föreningen Filmregionerna – en förening som verkar för att stärka filmen och de filmkulturella frågorna över hela landet. I denna förening är vi partners med filmkonsulenter och filmresurscentrum runt om i landet. I områdesgruppen Talang och Produktion verkar vi gemensamt i frågor som stärker unga filmare och filmare på väg.

Tillsammans skapar vi bl a annat några av de utvecklings- och talangprogram du ser att FilmCloud erbjuder.

Här är våra partners i Filmregionerna.

karta sverigeRegionala filmverksamheter som är medlemmar:

Norrbotten
Västerbotten
Jämtland Härjedalen
Västernorrland
Dalarna
Värmland
Gävleborg
Gotland
Uppland
Stockholm
Örebro
Sörmland
Västmanland
Östergötland
Västra Götaland
Jönköping
Kalmar, Kronoberg, Blekinge
Halland
Skåne