Videofil
Ur: Christian Zetterbergs Skoldiskot — K-pengar 2018 — Bästa film Amandus OPEN — Publikens pris Novemberfestivalen

Festivaler och tävlingar

FilmCloud vill verka för att dess medlemmar och deras projekt syns på olika festivaler nationellt och internationellt. Vid vissa festivaler kommer FilmCloud vara närvarande och ha evenemang eller seminarier riktade till sina medlemmar. Vid andra festivaler väljer vi att stödja FilmCloudmedlemmar som deltar i ett utvecklingsprogram.

Svenska Filminstitutets lista över internationella filmfestivaler hittar du här.