Lindholmen Science Park

Lindholmen Film & tv arbetar på uppdrag av Göteborg stad med att stödja branschutveckling och innovationer inom spel, film, tv och rörlig bild. De gör detta i nära samarbete med produktionsbolag, leverantörer, filmarbetare, branschorganisationer och andra aktörer inom området. Lindholmen Science Park bidrar på ett unikt sätt till att lokala film- och tv-producenter och kreatörer får förutsättningar att utveckla nya filmer, tv-serier och andra format.
Det långsiktiga målet är att öka filmproduktionen i Göteborg och Västsverige och ge nya utvecklingsmöjligheter för den samlade kompetens som redan finns inom mediaområdet i Göteborg.

Studios
Lindholmen Film & tv driver tillsammans med Gothenburg Studios ett antal studior med relaterade tjänster och lokaler med målsättningen att bli en av Göteborgs mest intressanta platser för film-, tv- och reklamfilmsproduktion, konserter och events av andra slag. 

Finansiering av film- och tv-projekt
Via LSP kan du söka projektfinansiering till nya idéer, koncept, manus, format och tekniska innovationer. Läs mer om projektfinansiering

Branschutveckling
LSP driver och stödjer utvecklingsprojekt med fokus på spel-, film- och tv-branschen och vi söker ständigt efter nyskapande och innovativa idéer. Vi samarrangerar också seminarier och workshops i syfte att kompetensutveckla, inspirera och att skapa branschtillhörighet.

Omvärldsbevakning
Vi kartlägger vart branschen är på väg och bidrar till ökad transparens och kunskap om affärsmodeller och publikbeteenden. Läs mer om Nostradamus-projektet