Myntsymboler ovanpå anslagstavla

Filmstöd - Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har flera stödformer som kan var aktuella för dig som vill göra film

Aktuella ansökningstider i filmclouds kalender och på denna sida.

Projektstöd kan användas för att producera ett konstnärligt verk och omfattar planering, förberedelser och genomförande samt en publik presentation, till exempel en utställning, filmproduktion, föreställning eller konsert. Det kan sökas två gånger om året och det finns ingen övre gräns för belopp som kan sökas. Den som söker måste dock vara en juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel.

Produktionsstöd för film och rörlig bild. Om du planerar ett konstnärligt projekt för film och rörlig bild med anknytning till Göteborg kan du söka stöd. Du kan söka Produktionsstöd för film och rörlig bild två gånger per år. Det finns ingen övre gräns för hur högt belopp du kan söka. 

Projektstöd Pronto kan användas för att producera ett konstnärligt verk och omfattar planering, förberedelser och genomförande samt en publik presentation, till exempel en utställning, filmproduktion, föreställning eller konsert. Ansökan kan göras fyra gånger om året och du kan få maximalt 40 000 kr per projekt. Den som söker måste dock vara en juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel.

En Snabb Slant är stipendiet för dig som är mellan 18 och 25 år där du kan få mellan 2000 och 20 000 kr. Syftet med stödet är att uppmuntra unga människors engagemang och ge dem möjlighet att driva egna kulturprojekt. Om du söker för att göra en film måste du kunna motivera hur projektet ska komma andra medborgare till del! Kanske genom en offentlig visning av filmen efteråt? Stödet går att söka löpande under året, men glöm inte att många har semester under juni-juli.

Utvecklingsstöd är ett nytt stöd som kan ges till projekt som stimulerar en konstnärlig eller kulturell utveckling i Göteborg. Stödet kan beviljas till alla uttrycksformer och exempelvis ha fokus på utveckling av metod, format, strategi, kompetensutveckling, koncept eller liknande. 

Innovationsstöd för film och rörlig bild hanteras av Lindholmen Science park och söks på film.lindholmen.se

Kulturstipendier kan du söka om du har en konstnärlig utbildning eller har minst tre års dokumenterad professionell konstnärlig erfarenhet.


Frågor om tillstånd och locations kan du ställa till Jim Lindmark på Filmkontoret.

Manusfabriken är en kreativ rörelse som syftar till att öka yrkeskunskapen och lansera manusförfattare och skrivande regissörer i Västra Götalandsregionen. Här finns info om hur du kan få hjälp och stöd att utveckla ditt projekt och manusskrivande. De utlyser residensplatser med jämna mellanrum.

Vill du hänga med i vad som händer i Göteborgs stad så är Filmkontorets webbplats en bra start.

Deadline Pronto
Deadline Projektfinansiering LSP
Deadline Produktionsstöd för film