Porträtt Matilda med festivalpass
Matilda Wikingson med festivalpass framför biografen Grand i Uppsala

Vikten av samarbeten med personer i samma ögonhöjd

Årets upplaga av Uppsala Talangdagar fick lov att bli anpassat efter den rådande situationen med olika hänsyn tagna till rekommendationer från folkhälsoinstitutet. Därför hade årets upplaga färre deltagare, inga mingel och de fysiska träffarna var anpassade så att deltagarna skulle kunna hålla avstånd och ändå ta del av programpunkter och dela erfarenheter med varandra. Det känns tråkigt när våra evenemang behöver genomföra åtgärder som begränsar, men samtidigt med de nu införda restriktionerna i åtanke, känns det kul att det ändå gick att genomföra på plats i Uppsala. Det framgår också av den bloggtext som Matilda Wikingson skrivit om sina upplevelser. Läs "Vid liv och LIVE på Uppsala talangdagar 2020!!" då får ni också reda på var rubriken kommer ifrån.

Truls Svenningsson var också han på talangdagarna. Han tyckte att det var en injektion av filmisk samhörighet. Läs den här.

Deltagare i talangdagarna från Västra Götaland var Truls Svenningsson och Matilda Wikingson.