Sju stycken porträtt av Voices mottagarna
Sju röster som nu skall göra kortfilm i Västra Götaland.

Sju filmröster får projektstödet Voices 2022

Projektstödet Voices vände sig i en utlysning tidigare i höst till filmskapare med manusbaserade kortfilmer i utveckling. Nu är de här, sju röster som ger oss nya perspektiv i kort fiktion; Azad Larki, Truls Svenningsson, Obed Wilson, Axel Johansson, Martina Alriksson, Simone Norberg och Anton Björklund.


Vi sökte de som ville utveckla filmer med ett nytt perspektiv, tematiskt, formmässigt, konstnärligt eller som själva utgör röster som vi inte möter i den kortfilmsrepertoar vi ser idag. I utlysning till projektstödet Voices efterfrågades ett samarbete med en medsökande för att understryka vår konstforms behov av starka samarbeten. De sökande redogjorde i sina ansökningar för vad stödet skulle finansiera. För vissa sökande blir det stöd i slutfasen, medan det för andra blir ett stöd i början av deras process. Voices 2022 kan nu stödja 7 stycken kortfilmer och deras röster. Vi ser att det sammantaget skapar en bredd och en mångfald av uttryck som vi framöver kan se breddar repertoaren.

Projektstödet Voices delas ut av filmkonsulenterna på Förvaltningen för kulturutveckling och har gjorts möjligt med medel från Svenska Filminstitutets utlysning till Sveriges regioner genom stödet Talent to Watch. I Västra Götalandsregionen har samma medel skapat engagerade inspelningar på Kultur Ungdoms Filmplatser runt om i regionen och på Film i Väst har arbetet med nya röster stärkts inom kortfilm och i utveckling av långfilm.

Så här ser fördelningen ut

Stöd på 40.000 kronor ges till Att fly från Sverige, en kortfilm av Azad Larki och producenten Kiarash Sohrabikermanshahifard och kortfilmen Kaja av filmaren Truls Svenningsson och producenten Alexandra Tortosa.

Stöd på 30.000 kronor ges till Wildcats, en kortfilm av Obed Wilson och fotografen Luel Amde, Fallfrukt, en kortfilm av Axel Johansson, Blåmärkshårt, en kortfilm av Martina Alriksson i samarbete med fotografen Nanna von Essen, KK, en kortfilm med regissören Simone Norberg och producenten Stina Eriksson, Skulden en kortfilm av Anton Björklund och producenten Edwin Tynan O'Mahony.

Möt våra filmskapare och deras projekt


Att fly från Sverige

porträtt
En kortfilm av Azad Larki
Medsökande producent: Kiarash Sohrabikermanshahifard

Raha vinner en filmfinansiering på en filmfestival vilken är en stor steg i hans filmkarriär. Samtidigt skapar hans otrygga tillvaro och politiska kursändringar rädsla hos honom för att bli utvisade till hans hemland. Han börjar känna press att lämna Sverige olagligt. Att fly är dyrt och de enda pengar han har är den filmfinansiering han just vunnit. 


Kaja

porträtt
En kortfilm av Truls Svenningsson
Medsökande producent: Alexandra Tortos
a

Ett karaktärsmysterium där ett gäng 25-åringar försöker lära känna Kaja, en främmande kvinna de träffar på en bar. Samtidigt i samma lokal anas ett mystiskt hot vars närvaro ifrågasätter Kajas berättelse om sig själv.


Wildcats

porträtt

En kortfilm av Obed Wilson
Medsökande fotograf: Luel Amde

Två barnsliga unga män blir påtvingade att delta i en mognande upplevelse med en äldre kvinna. Wildcats är ett omvälvande ögonblick och en upplevelse i en ung mans liv. Wildcats handlar om en 18-årig pojke, Isaac som sällar sig till sin vän Andreas, 19 år på ett av sina extrajobb som vaktmästare. Det handlar om att vara tonåring och den naivitet och det bedömnings bortfall som följer med det. De anländer till huset med en trädgård som ser ut att kunna rymma tusentals människor, där de träffade Elsa, en 40-årig gift kvinna som ser yngre ut än hennes ålder. Allt eftersom natten gick blir saker sexuellt på ett sätt som kommer att stanna hos honom för alltid.


Fallfrukt


porträtt

En kortfilm av Axel Johansson
 

Novembergråa dagar läggs på hög där den unge Frans gnetar vidare på den lokala ortens återvinningscentral. I sin längtan efter mening och kontakt börjar han intressera sig för en okänd granne, vars posthög bara växer och växer.


Blåmärkshårt

porträtt
Foto Händerna: Nanna von Essen. Foto Martina: Trettiotrekvadrat. Foto Nanna: Kevin Orellana Jansson

En kortfilm av Martina Alriksson
Medsökande producent: Nanna von Essen

Madde och Ami har bjudit in till fest, men någonting skaver i Ami. Hon vet att när alla gått så är det hon som kommer få ta hand om den Madde blir.


KK

porträtt
Foto Simone: Hilda Randulv. Foto Stina: Antonio Ikovic

En kortfilm av Simone Norberg
Medsökande producent: Stina Eriksson

När Hanna och Oliver ligger med varandra uppstår en konflikt om vad som egentligen kan förväntas under sex och inte. Med en intim och skruvad blick undersöker “KK” gränser och önskemål inom sporadiska sexuella relationer.


Skulden

porträtt
Foto Anton: Märta Gasslander

En kortfilm av Anton Björklund
Medsökande producent: Edwin Tynan O'Mahony 

När en eftermiddag går ifrån en vanlig skuldindrivning till våldsamt övergrepp börjar planet slutta allt brantare och hoppfulla framtidsplaner blir avlägsnare.