Foto: Unsplash

Projektfinansiering Lindholmen Science Park

Ansök till projektfinansiering

Som en del av Göteborgs Stads filmsatsning stöttar Lindholmen Science Park innovativa utvecklingsprojekt inom film, tv och rörlig bild. Det övergripande målet med detta är långsiktig tillväxt i hela den regionala film- och tv-branschen genom starkare producenter och idéskapare. 

Satsningen vänder sig huvudsakligen till etablerade producenter och kreatörer kapabla att utveckla och producera professionella produktioner, inom långfilm, tv-drama eller andra format avsedda för distribution via primärt biograf, linjär tv eller streaming-tjänster.

Finansieringen riktar sig till projekt under utveckling, till exempel idéutveckling, manusbearbetning eller pilotproduktion. Produktioner som är under inspelning eller efterbearbetning kan inte söka finansiering. Det är ej heller möjligt att söka finansiering ifall du är studerande, t.ex. vid en konstnärlig utbildning.

 

Läs mer här Finansiering av projekt inom film, tv och rörlig bild

Deadline projektfinansiering
Deadline ansökan
Deadline projektfinansiering
Ansökningsomgångar 2022

Deadline omgång 1: 
26 jan kl 17.00
Deadline omgång 2:
18 maj kl 17.00
Deadline omgång 3:
5 oktober kl. 17.00

Kontakt