People of Film

Plattform som vill öka mångfalden i svensk filmbransch

People of Film är en plattform som samlar svenska filmarbetare som rasifieras eller är icke-vita. Målet är att öka mångfalden bakom kameran i svensk filmbransch. På plattformen kan man söka bland filmarbetarna baserat på yrke, antal års erfarenhet och städer de är verksamma i. Som filmarbetare kan man registrera sig.

People of Film är skapad av branschen för branschen. 
Här kan du som jobbar på produktionsbolag och bemannar produktioner komma i kontakt med filmarbetare med minst 3 produktioners erfarenhet inom film-, tv-, reklam-produktioner.
 

Vad

Plattform för att söka filmarbetare

Läs mer