Filminspelning på strand
Inspelningen av familjefilmen Halvdan Viking (Anagram) vid badplatsen Gaddesanna i Vänersborg. Foto: Alex Jönsson

Filmservice

Gröna registret hjälper unga filmare till jobb!

Filmservice.se finns för att göra det lättare för producenter, lineproducers och produktionsledare att hitta rätt kompetens bland de västsvenska filmarbetarna, men också få tillgång till de särskilda avtal som slutits med leverantörer av tjänster och produkter i regionen. Nu finns även det så kallade Gröna registret, där unga mellan 18 och 30 år snabbt kan få erbjudanden om jobb med kort varsel.

Registret drivs av Film i Väst och är indelat i ett Filmarbetarregister med professionella filmarbetare från Västra Götaland, ett leverantörsregister med leverantörer vilka regelbundet levererar varor och tjänster till filmproduktioner, ett statistregister och nu även det Gröna registret som kan hjälpa unga, arbetslösa som är ”gröna” i branschen med arbetstillfällen. Är du boende i Västra Götaland och mellan 18 och 30år kan du anmäla dig i registret. På sidan kan du även söka efter bolag aktiva i branschen och verksamma inom olika delar av en produktion. 

Filmservice

Filmarbetarregister 
Leverantörsregister 
Skådespelarregister
Statistregister
Gröna registret

Kontakt

Produktionsrådgivare Susanne Lundberg
susanne.lundberg@filmivast.se