Filmrampen

Filmrampen är ett treårigt filmprojekt i regi av Studiefrämjandet och med stöd från Allmänna Arvsfonden. Här arbetar professionella filmarbetare sida vid sida med ungdomar (under 25 år) och personer med funktionsvariation i alla åldrar.

 

På Filmrampen arrangeras workshops kopplade till filmskapande och det filmprojekt de samtidigt producerar under resans gång. Under våren 2021 har de spelat in långfilmen Vipeholmsexperimentet som en del av detta projektet. Ett hundratal personer har hittills deltagit framför och bakom kameran. 

Nu går filmen in i postproduktion och söker personer med alla typer av kunskaper och intressen kopplat till postproduktion. Klippare, klipp-assistent, VFX, ljudläggning, grading e t c. 

Filmen Vipeholmsexperimentet

En film som berättar om kärlek som trots allt kan spira under de värsta förutsättningarna.
Det är en berättelse som utspelar sig under de kontroversiella sockerförsöken som ingick i kariesexperimenten på Vipeholmsanstalten i Lund åren 1945-1955. Filmen berättas utifrån de intagnas perspektiv och produceras i samarbete med organisationer som företräder funktionsnedsatta personer idag. Vissa roller kommer spelas av personer med funktionsnedsättningar. Bakom filmen står regissören John Tornblad och producenten Johan Fågelström som driver produktionsbolaget Affekt Film. De långfilmsdebuterade 2016 med Tjuvjägaren, en film som gick upp på 100 biografer i Sverige. I rollerna ser vi bl a Amanda Malmberg, Isak Bruno och Elisabeth Andersson.

Patient i undersökning hos tandläkare
Isak Bruno gör debut som skådespelare i filmen om kariesexperimentet på Vipeholm. Foto: Janne Frostvang
Plats

Trollhättan
Vänersborg

Anmälan

Anmäl ditt intresse för att delta i projektet.