Bild från KF-utbildning

Filmarbetarutbildningen 400 YH

YH | Fil­m­ar­be­tar­ut­bild­ning­en – sam­ord­nan­de team­funk­tio­ner

 

Filmarbetarutbildningens fokus är att du ska bli professionell och yrkesverksam efter avslutad utbildning och kunna gå direkt ut i arbete på både svenska och internationella samproduktioner.

På Filmarbetarutbildningens samordnande funktioner väljer du mellan inriktningarna:
Produktionskoordinator, Platschef, Scripta, Second Assistant Director (SAD) och statistansvarig.

Redan i ansökan väljer du den inriktning som bäst matchar dig, din tidigare utbildning och erfarenhet. Din specifika inriktning präglar sedan ditt kursinnehåll på utbildningen och dina LIA-platser.

Utbildningen har etablerade samarbeten med:
Film i Väst, Sveriges Television, Teaterförbundet, etablerade produktionsbolag i Sverige, Norge och Danmark. Den svenska yrkeskåren av etablerade frilansfilmarbetare. Gothenburg Film Studios, postproduktionsbolag, teknikföretag,
Kulturakademin, HDK Valand med flera.

Studiefinansiering/CSN
Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.
Läs mer på www.csn.se

Deadline ansökan
Studiestart

Aug 2022

plats

Trollhättan

studietakt

2 år heltid