Handledning och rådgivning - Förening Cirkel

Film som verksamhet - Förening och cirkel

Det finns flera sätt att på ett organiserat sätt hålla på med filmverksamhet. Vanligast är naturligtvis bolagsformerna aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Det finns dock även andra sätt att  bedriva sitt filmverksmahet organiserat. T ex  i studiecirkelform eller i föreningsform. 

Föreningsformen

I grunden kan man lite förenklat säga att det finns två typer av föreninger. En ideell förening, där ingen specifik lag bestämmer hur föreningen ska vara utformad eller hur den ska verka. En ekonomisk förening vars som verkar för sina medlemmars ekonomiska intressen genom en ekonomiskt inriktad verksamhet och som därför även lyder under Föreningslagen och blir ett fall för statteverket genom att den måste deklarera skatt. Det är ändamålsbeskrivningen i stadgarna och verksamheten som avgör om föreningen kan betraktas som ideell. Skatteverket definierar vad som är en allmännyttig ideell förening. www.skatteverket.se se brochyr Allmännyttig förening.

Rådgivning förening
FilmCloudmedlemmar erbjuds rådgivning och i viss utsträckning handledning till dig som funderar på att starta eller driver en förening av Göteborgs FöreningsCenter (GFC)

Göteborgs FöreningsCenter bildades 1995 och är ett kompetens- och utvecklingscenter för organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Göteborgsregionen. GFC's huvudsakliga uppgift är att stödja och stimulera medlemsorganisationernas arbete, att utveckla det frivilliga sociala arbetet och att informera om vad frivilligorganisationerna kan bidra med i vårt samhälle.

GFC erbjuder fri juridisk rådgivning för föreningar eller medlemmar i föreningar. Utöver svenska kan rådgivning även ske på franska, engelska och persiska. Besök GFCs hemsida för mer information: Göteborgs FöreningsCenter

Studiecirkelformen

Studiecirkel är en frivillig studieform som kännetecknas av att deltagarna förbinder sig att delta under den tid studiecirkeln pågår. Studiecirkeln drivs oftast av ett s k studieförbund. Som regel är deltagandet avgiftsbelagt och cirkelledaren har någon form av arvode. Men de kan även vara ideella och deltagandet vara kostnadsfritt. Med andra ord kan en grupp personer som har ett gemensamt intresse, en film eller filmverksamhet gå samman och bilda en studiecirkel.

Frågor om studiecirklar
De flesta studieförbund kan säkert svara på frågor om studiecirklar. Vissa förbund är mer knutna till sitt eget planerade cirkelschema än andra. Om du har en idé om att koppla din film eller ditt filmlärnade till en studiecirkel så kan det vara bra att det finns filmkompetens på plats eller i studiecirkelns nätverk. Mycket väl fungernade på området och med möjlighet till att handleda och rådgiva är för er som bor i Göteborg; ABF-Medialab och för er som bor i skaraborg; Studiefrämjandet Film (Facebooksida)