Elsa - Klimatkalkylatorn

Elsa – klimatkalkylatorn – finns nu tillgänglig för studenter, lärare och extern filmbransch. Den är gratis och open source. Genom klimatkalkylatorn Elsa kan användaren snabbt överblicka ett filmprojekts klimatavtryck och få konkreta tips för att planera filmskapandet på ett hållbart sätt.

 

Elsa kan användas av flera olika professioner som vill undersöka eller redovisa filmers klimatavtryck. Genom att svara på en serie enkla frågor, specialanpassade för filmproduktion, får användaren en beräkning på koldioxidutsläppen för den planerade filmen. Användaren kan under testets gång ändra på olika faktorer och få tips för att direkt se vad det gör för skillnad för filmens sammanlagda avtryck.

Resultatet kan exporteras som ett kalkyldokument som ett sätt att bekräfta och verifiera filmproduktioners hållbarhetsambitioner. Resultatet presenteras även i relation till politiska mål och ger användaren möjlighet att planera filmproduktionen så att den håller sig inom ramarna för exempelvis Parisavtalet. Kalkylatorn finns tillgänglig för studenter och lärare på SKH, men även för extern filmbransch. Den är gratis och open source.