Alexander Öhrstrand och Mika Gustafson
Alexander Öhrstrand och Mika Gustafson skall på residens på Filmhuset i Vessigebro.

Residens med ro att skriva manus

Mika Gustafson och Alexander Öhrstrand har valts ut till Filmresidens Halland, som är ett residensprogram för filmkonstnärlig utveckling. Det innebär att de får komma till Falkenberg och Katrinebergs folkhögskolas filmhus under en period i höst. De får 40 000 kr till sitt projekt och dessutom fri kost och logi under två veckor. 

Mika var en av deltagarna på våra första workshops när FilmCloud startade upp våren 2013, efter sommaren kom hon in på Akademin Valands filmutbildning. Hon har även fått FilmCloud projektstöd 2014 för att tillsammans med regissörerna Olivia Kastebring och Christina Tsiobanelis utforska och filma det som sedan blev dokumentären Silvana – väck mig när ni vaknat (2017). Under residenset kommer Mika och Alexander att jobba med en kommande långfilm, som är en historia om familjeband samt även med en tv-serie som tar avstamp i temat Generationskonflikten.

På filmhuset huserar även filmutbildningen på Katrinebergs Folkhögskola. För studenterna där blir det ju såklart ett tillfälle att ta del av Mika och Alexanders resa in i filmen, så att de själva kanske kan se vad de kan ha framför sig.

Filmresidens Halland finansieras av Region Halland, Katrinebergs folkhögskola, Falkenbergs kommun och Kulturrådet. I projektet ingår även filmresidensprogrammen International Filmmaker Residency Halland (filmpedagogik) och Filmresidenset Playground (för unga filmare).