FilmClouds Projektstöd - Riktlinjer och villkor

Riktlinjer och villkor för FilmClouds projektstöd 

FilmClouds Projektstöd är ett stipendie som kan sökas av enskild fysisk person.

Riktlinjer 

Här följer ramarna ditt projekt ska passa inom för att vara aktuellt som mottagare av FilmClouds Projektstöd.

1. Stöd/Stipendie tilldelas endast filmare. (Med filmare menas främst filmens regissör. Producent, manusförfattare eller t ex fotograf kan söka ifall de har stort inflytande över den kreativa processen.) Sökande skall vara bosatt i Västra Götalandsregionen. Stipendier ges till fysisk person. Enbart privatpersoner kan söka stipendier. (Organisationer och föreningar kan alltså inte söka stipendiet).

2. Stöd/Stipendie tilldelas endast unga filmare som är 18-30 år. (Ej fyllt 31 år sista ansökningsdagen)

3. Stöd/Stipendie tilldelas främst semiprofessionella filmare. Med detta menas att du som filmare ska ha tidigare erfarenhet av filmproduktion, genom utbildning inom praktiskt film-/videoproduktion, tidigare arbete inom film eller med produktion av egna filmer.

4. Stöd/Stipendie kan endast sökas för kort spelfilm, experimentfilm och animerad film (max 15 min) och dokumentärfilm (max 60 min). Stöd kan ej sökas för musikvideor (undantagna är musikdokumentär/berättelse utan promotionsyfte), reklam- eller informationsfilm.

5. Stöd/Stipendie kan även sökas för projekt som redan är påbörjade.

6. Om juryn står och väger mellan två projekt kommer det projekt där ett tydligt genusperspektiv speglas i filmens A-funktioner att väljas. Redovisa därför detta i din projektbeskrivning. FilmCloud följer Svenska Filminstitutets mål och strävar efter en jämställd fördelning av produktionsstödet inom kreativa yrkesroller i film.

7. Stöd/Stipendie kan endast sökas av FilmCloudmedlem här på filmcloud.se.

8. Stöd/Stipendie kan inte sökas till projekt som görs i samband med eller under en grundläggande filmutbildning. Var tydlig med ditt och ditt projekts förhållande till utbildning, ifall du går en utbildning då du söker. (Avslutar du en utbildning innan sommaren och din tanke är att spela in under sommaren, kan du naturligtvis söka.)( Juryn kan även komma att väga aspekten av att du som sökande befinner dig i ett filmsammanhang, om den ställs inför valet att välja likvärdigt projekt där sökande är en som står utanför en filmutbildning.)

Villkor

Här följer det vi önskar av dig när du mottagit FilmClouds Projektstöd.

1. När projektet är färdigt önskar vi att du fyller i en återrapport.

2. FilmClouds önskar att logga och text om att man fått FilmClouds Projektstöd ska finnas med i filmens eftertexter samt i eventuellt marknadsföringsmaterial.

3. FilmClouds önskar att du skickar eller laddar upp en fil ellerlänk med den färdiga filmen till oss. Se återrapport.

 

Generellt om bedömningen

Vid bedömning tittar vi både på filmen du vill göra och presentationen av dina tankar kring hur produktionen skall gå till.

Urvalsgrundande för filmen:

Filmens originalitet - Vi får in många filmförslag och många filmer har gjorts genom åren . Här tittar vi på t ex vad du vill berätta och/eller hur du vill gestalta din historia. Kanske bidrar din film till att utmana filmmediet och dess berättarform? Det är inte nödvändigt, men kan stärka din film i konkurens med andra sökande.

Hantverksskickligheten i genomförandet - Här titta vi på vad du eller ni som team kan genomföra, mest baserat manus och på vad du gjort tidigare, men även på vilka samarbeten du har.

Filmens angelägenhet för publiken - Här tittar vi t ex på om ditt ämne kan vara viktigt, eller intressant för publiken den vill nå.

Urvalsgrundande för produktionen:

Konstellationen av regi/manus/producent - Här bedömmer vi om det team du satt ihop kan stärka filmen och ni får en bra produktion. Vi tittar även på om du tidigare visat att det är detta medium du vill jobba med.

Förutsättningar för genomförande - Vi ser helst att det blir en produktion med färdigt, gott resultat. Vi kan ibland anse att du sökt för tidigt i processen och har för lite på plats för att göra just denna produktion.

Filmens potential till festivaldeltagande eller andra tankar om hur den skall nå sin publik - Vi bedömmer om du har en bra idé om hur du skall nå publiken med din film. Vi behöver t ex inte en lista på festivaler du skall söka, utan snarare tankar om vad i just din film som kan intressera en festival.

Jämställdhet och mångfald -  I enlighet med regeringens mål för den nationella filmpolitiken ska filmområdet präglas av jämställdhet och mångfald. Mångfald betyder här att summan av alla stöd ska gå till berättelser med olika perspektiv och uttryck. Vi söker en mångfald av röster, både framför och bakom kameran.

Angelägenhet för Västra Götaland - Vårt uppdrag är att stödja unga filmare som bor och verkar i Västra Götaland. Det innebär inte att inspelningen måste genomföras i regionen. Det innebär inte heller att alla i produktionen måste bo i VGR, men vi tittar på om produktionen kan uppfattas som en produktion från Västra Götaland och vill undvika att den sökande är en s k "bulvan" för genomförande.