Ansök FilmCloud Projektstöd Höst 2020

Här kan du söka FilmCloud projektstöd för hösten 2020

Personuppgifter

xxxxxx-xxxx, 10 siffror
Du måste vara skriven i kommun i Västra Götaland för att kunna söka.

Ansökningsuppgifter

Beskriv kort vad din film handlar om.
Vi vill för urvalsprocessen gärna se något du gjort tidigare.
Döp filen: CV_Förnamn_Efternamn.pdf
Enbart en fil.
Begränsning 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.
Gör en kortfattad personbeskrivning där du berättar lite om din bakgrund, ditt nu och lite om hur du ser på dig själv framåt. Döp filen t ex CV Ditt namn. Endast pdf.
Döp filen: Manustitel_Förnamn_Efternamn.pdf
Enbart en fil.
Begränsning 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.
Om du söker för dokumentär så behöver du inte bifoga något manus. Antingen nöjer du dig med den beskrivning du har i din projektbeskrivning eller så skriver du ett synopsis som visar på ett tänkt innehåll.
Döp filen: Projekttitel_Förnamn_Efternamn.pdf
Enbart en fil.
Begränsning 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.
Din projektbeskrivning innehåller: Kort motivering till varför du söker, kort synopsis, en bakgrund till varför du vill göra projektet, en beskrivning av team, tillvägagångssätt, produktionsplanering, presentation av karaktärer och miljöer, kanske tankar kring det ämne som din film berör. Bifoga eventuellt bilder som förtydligar din projektvision. 
Denna information du nu lämnar godkänner du att vi lagrar på Förvaltningen för kulturutveckling/VGR. Vi kommer att dela viss kontaktinformation med våra partners i detta projekt och dela hela eller delar av din projektbeskrivning med jurymedlemmar. Ansökningar kommer att diarieföras vilket innebär att delar av din ansökan blir en offentlig handling. Du måste godkänna detta för att kunna söka stödet.

Här kan du läsa mer om insamling av personuppgifter vid anmälan till ett evenmang hos FilmCloud och Förvaltningen för kulturutveckling.

Sista ansökningsdatum
14 sep 2020
Vem kan söka

Filmare boende i Västra Götaland mellan 18 och 30 år kan söka (du är under 31 år när du söker) 

Besked

6 veckor efter sista ansökningsdatum

Riktlinjer

Läs även riktlinjer längst ner på sidan.

Information

Har du frågor så kontakta
Martin Hammar

Läs om stödet