Vad vi lämnar efter oss

När man växer upp märker man att ens familj kanske inte var särskillt renblodig.

When you grow up, you might feel that your family maybe wasn't as nice as you once thought.