Undersökning - Kompetensutveckling

Vi är fem UX-studenter som nu undersöker området; kompetensutveckling bland kulturarbetare. Vi blir oerhört tacksamma om ni vill fylla i vår enkät. Den är anonym och tar ca 10 minuter att fylla i. Undersökningen görs på uppdrag av Kulturakademin.

https://forms.gle/8boK5FZa1iFiH1RP8