Många nya sätt och sidor att se på sitt skapande

Tankar från Tempo MeetUp 2019

Vi alla människor har ett behov av att känna meningsfullhet och gemenskap. Som dokumentärfilmare är det inte ovanligt att du jobbar mycket själv. En optimal grogrund för tvivel på dig själv och dina projekt, men under tre dagar har jag tagit paus från tragglandet i Göteborg för att vara med på Tempo meetup ett utvecklingsprogram för dokumentärfilmare.

En grupp filmskapare från olika delar av landet har möts upp i Stockholm för att del Tempo dokumentärfilmfestivals programpunkter men även vara del av ett eget program skapat exklusivt för oss deltagare. Under dagarna har det bjudits på många nya sätt och sidor att se på sitt skapande, presenterade på allt ifrån större workshops med självgoda amerikaner till samtal och intima tårar när vi pratat om våra egna projekt med varandra. Vi har fått en direkt inblick i andra skapares filmer genom oftast spännande presentationer av pågående projekt. Alla dessa möten, tankar och synsätt har givit mig nya tankar om hur jag vill och inte vill jobba med mina filmer i framtiden. Vi har även fått knyta nya kontakter inom branschen på diverse mingel och fått träffa “nyckelpersoner” från bland annat SFI, Svt och Folkets bio för samtal med oss deltagare.

Nya insikter, kontakter inom branschen och stela vinmingel i alla ära men det viktigaste jag tar med mig är den gemenskap och pepp vi hade inom vår grupp, bra att spara och ta fram nästa gång en tvivlar och ifrågasätter allt. Den punkt som jag tror har varit mest värdefull för oss alla deltagare är när vi har fått presentera våra egna projekt för varandra, prata om vart vi befinner oss och vad vi kämpar med just nu. En intim upplevelse att få ge andra inblick i sitt skapande och sina tankar. Men det har varit en bless att få andra dokumentärt tänkande ögon på sitt projekt.

Love Hjertberg