Ur: The Birthday av Ellen Johansson — FilmCloud projektstöd 2018 — Producent Liselotte Persson — Prodda 2019

Stöd, kurser och mötesplatser

FilmCloud vill lyfta fram både egnas och andras stöd till dig som filmare i Västra Götaland. Via vår hemsida kan du söka och hitta till projektstöd, talangutvecklingsprogram och handledning. Du kan även hitta till anmälningar och ansökningar till kurser, seminarier och mötesplatser. Är du på väg att starta upp ett projekt så är det här du skall börja leta efter resurser som inspelningsteknik och redigering.

Vi har delat in de olika stöden och insatserna i olika kategorier för att du skall kunna hitta dem bättre.