Talang- och utvecklingsprogram Internationellt

Talang- och Utvecklingsprogram och workshops internationellt finns i många olika varianter. Ofta är de program formade av eller knutna till en projektidé eller en festival. I Europa är det ett vanligt sätt för både proffessionella och unga filmskapare att lyfta sin kompetensnivå och dessutom skapa nya kontakter. Programmen fungerar som internationella mötesplatser för filmare och kan skapa band som kan leda till framtida samarbeten och samproduktioner. Det finns flera typer av workshops och utvecklingsprogram med olika bakomstående finansierngsmodeller. Vissa kan kosta pengar och andra kan man få stöd för att delta i. Flera program kan du nå genom att vi är medlemmar i Europeiska Unionen. Svenska Filminstitutet och Kreativa Europa-MEDIA informerar om de stöd m m som erbjuds genom EU:s stödprogram. Du kan anmäla dig till deras nyhetsmail och direkt komma till SFI:s hemsida genom att klicka på länken ovan. Hos SFI hittar du även ett fortbildningsstöd som kan vara aktuellt i sammanhanget. 

Screen Talent Europe

Sedan 2015 är FilmCloud med i ett nätverk som heter Screen Talent Europe. Screen Talent Europe är ett nätverk av filmverkstäder, mediacenter och likartade institutioner som arbetar med att utveckla nya kreatörer för film, TV, spel och bredare medieindustrin. Samarbetet strävar efter att främja och utveckla samarbetet mellan våra partners och våra talanger genom att skapa gemensamma projekt. Genom att vara part i detta samarbete har FilmCloud kunnat erbjuda plats i projekt som Faroe Tales och Odense Talent Camp. Du kan läsa mer om nätverkspartner här.

Du hittar i vänsterspalten aktuella utlysningar till talangprogram och en sida med en lista där du kan hitta exempel på program som framförallt erbjuds i Europa.