Man framför datorer och skärmar

Streamingteknik (självstudier) - Kulturakademin

En webbkurs du gör helt på egen hand 

Det finns idag flera vägar till att streama (direktsända) sitt filmade material. Denna kurs går igenom ett flertal av de val och möjligheter du ställs inför. Kursen har en grundläggande del och en fördjupande del och vänder sig till både nybörjare som knappt har streamat tidigare, men också till dig som har hållit på ett litet tag.

Kursen innehåller 132 minuter videomaterial och ett flertal länkar till program och annat material. I denna kurs finns inga direkta övningar. Men vi rekommenderar att du lägger tre dagar på eget arbete med att omsätta det du lärt dig i praktiken och prövar dig fram. 

Webbutbildning

Den här utbildningen bygger helt på egenstudier, i form av video, bilder, text, länkar och frågor. Du går igenom innehållet i din egen takt – när, hur och på vilken enhet du vill. Du kan även pausa kursen och återkomma senare.

Kulturakademin i samarbete med Qtech. Aktiviteten är delfinansierad av Regionutvecklingsnämnden, Västra Götaland, inom ramen för projektet Det livslånga lärandet i en digital miljö.

Sista dag du kan starta kursen
Datum och tid

18 nov 2021
01 jan 2023

Eftersom kursen bygger på självstudier, antas sökande allt eftersom de kommer in om de uppfyller våra grundkriterier.

När du blivit antagen bestämmer du själv var, när och i vilken takt du tar del av materialet. Kursen sparas även i din profil så att du kan gå den hur många gånger du vill.

Plats

Online Webbkurs

Vem

Du som önskar få baskunskaper i streaming. Möjlighet till fördjupning ingår i kursmaterialet.
Antagningskriterier. Läs mer

Länkar
Språk

Svenska

Ansökan