Bild: Kulturakademin

Scriptakurs: Lär dig hålla klaffen! - Kulturakademin

Kursen är producerad av Kulturakademin i samarbete med Film i Väst med stöd av Västra Götalandsregionen och Region Halland

Beskrivning

Den här webbaserade självstudiekursen är för dig som inte jobbar som scripta idag utan som t ex koordinator, produktionsledare, FAD, SAD, produktionsassistent, – men även för runners, platschefer/platsassar, inspelningsassistenter samt B/C-fotografer, videoass, DIT och som gärna skulle vilja ta steget åt sidan för att öka på dina kompetenser. Syftet är att du ska få kunskap om hur en scripta arbetar och få en utförlig inblick i scriptans alla arbetsuppgifter, utöver filmkontiuniteten. Du kommer också få veta hur scriptan och produktionen kan optimera samarbetet före, under och efter inspelningen av filmen eller tv-serien. Målet är att du efter genomgången kurs ska kunna börja ta uppdrag som scripta på mindre produktioner.

Kursen visar hur scriptan arbetar, både med papper och penna och med digitala hjälpmedel.

Anmäl dig senast
Datum och tid

Från:
22 apr 2024
Till:
31 jan 2025
När du blivit antagen bestämmer du själv var, när och i vilken takt du tar del av materialet.

Plats

Online

Vem

Koordinator, produktionsledare, FAD, SAD, produktionsassistent, – men även runners, platschefer/platsassar, inspelningsassistenter samt B/C-fotografer, videoass, DIT. Läs mer

Länkar
Språk

Svenska

Ansökan