Residens för film <3 musik i Bengtsfors

Förvaltningen för kulturutveckling i samarbete med Bengtsfors kommun öppnar nu ansökan till ett nystartat konstartsövergripande residens för film och musik. Här kan ni/du som söker fördjupa eller initiera ett filmprojekt eller annat audiovisuellt projekt där du samarbetar med en musiker.

 

Residenset fokuserar på konstnärligt undersökande arbete mellan konstarterna och innebär en möjlighet till fördjupat arbete samt inspiration av platsen och dess omgivningar. Huvudsökande filmare söker för att initiera eller fördjupa samarbete med verksam musiker. Residenset ger er möjlighet att fördjupa er i projektutveckling i ett initialt skede eller i slutförande av en film eller annat audiovisuellt projekt. 

Inriktning - Vem är du? 

Denna residensplats vänder sig till dig som arbetar med film och vill fördjupa ett samarbete med musikutövare. I ansökan motiverar du tydligt vad det är du tänker utforska eller arbeta med. För att söka bör du ha visat prov på konstnärligt filmskapande genom t ex kortfilm som visats på festival, TV eller liknande publikt sammanhang. (I det projekt du söker med identifierar du dig som regissör eller manusförfattare.) Residensplatsen arvoderas med 10.000 kr per person för tio dagar på faktura. Huvudsökande måste vara bosatt i Västra Götalandsregionen. Medsökande ska vara bosatt eller verksam i Sverige.  

Medsökande 

Tanken är att initiera eller fördjupa ett planerat, eller redan existerande samarbete mellan kreatörer från musiken och filmen. Medsökande musiker eller kompositör arvoderas med 10.000 kronor på faktura. 

Publikt möte  

I residenset ingår också ett publikt möte. Då residenset ligger samtidigt som Filmfestival på Dal kommer det arrangeras någon form av presentation med filmvisning i anslutning till det. Ett publikt möte är ett viktigt forum där konstnärer och den lokala miljön träffas och gemensamt samtalar kring/upplever det konstnärliga arbetet. Det blir en fördjupning i platsen och utveckling för både publik, arrangör och konstnärskap. Planering sker tillsammans med residenskonstnärerna. 

Detta erbjuder residenset 

  • Logi och lokal att vara verksam i under residensperioden 2023 
  • Residensplatsen arvoderas med 10.000 per person för tio dagar på faktura. 
  • Möjlighet att anordna workshop med för dig relevant innehåll. 
  • Publikt möte  
  • Kontaktytor med lokalsamhället i Bengtsfors kommun 
  • Inspirerande miljöer

 

 

Ansök senast
Datum

Residensperiod
10–19 mar 2023
eller
6–10 + 13–17 mar 2023

Plats

Biograf Odéon, Bengtsfors kommun.

Kontakt


Maja Kekonius
Filmkonsulent
Förvaltningen för Kulturutveckling
073 - 576 06 49
maja.kekonius@vgregion.se


Emma Johansson
Musikproducent
Förvaltningen för Kulturutveckling
0722 - 02 89 93
emma.v.johansson@vgregion.se

Läs mer
Ansökan