Projektstöd Voices

Produktionsmedel till kort spelfilm och nya format med fiktionsfokus. 

 

Är du en film- eller VR-skapare som i det korta formatet vill förmedla ett nytt perspektiv, en ny tanke eller en idé? Sök projektstödet Voices och få stöd med upp till 60.000 till din produktion. 

 

Vi vill stärka mångfalden av röster och talanger i Västra Götaland och därmed få in fler berättelser som kan ge oss nya perspektiv och större variation i svensk kortfilm. 

Nu söker vi dig och din berättelse 

Vi söker Rösten. Vi söker dig med en berättelse som kan ge oss och publiken erfarenheter och perspektiv som sällan syns i svensk kortfilm. Det kan också var du, som med ett oväntat konstnärligt uttryck ger oss annan synvinkel på hur en berättelse kan gestaltas. Det är du som söker som avgör vad det är som gör din film unik, angelägen och du som definierar om den ger oss ett nytt perspektiv.  

Vem kan söka 

Detta projektstöd kan du inte söka ensam. Du söker med en medsökande. Du är del av ett team eller en konstellation med en gemensam vision. Regissör, manusförfattare eller producent för projektet kan söka. Någon av sökande eller medsökande har tidigare regisserat eller producerat minst 2 kortfilmer, musikvideos eller har motsvarande erfarenhet. Producent kan vara etablerad i branschen. Sökande med "Rösten" ska vara över 18 år och bosatt i Västra Götalandsregionen. Har du frågor? Var inte rädd att kontakta oss.

Produktionsmedel 

Tre – fem projekt kommer efter ansökan att stödjas med 30.000 – 60.000 kronor. I en enkel budget visar du produktionskostnader som du vill täcka med stödet. Stödet kan inte gå till vinst eller marknadsföringskostnader.

Ansökans innehåll

I ansökningsformulär frågar vi efter: 

Om projektet 

 • Projektbeskrivning med tidplan 
 • Synopsis/Treatment/Manus 
 • Enkel budget där du anger sökt belopp. (max 60.000) 
 • Finansieringsplan bifogas om mer medel krävs för färdigställande. 
 • Kort beskrivning av produktionssammanhang 
 • Det kan vara eget eller annans produktionsbolag, filmkollektiv, filmverkstad, förening eller studieförbund där kompetens och erfarenhet finns för att stödja kortfilmsproduktion. 

 
Om sökande och medsökande 

 • Presentation av dig och medsökande med CV 
 • Text om perspektivet 
 • Det är du som avgör och definierar vad det är som gör din film unik, angelägen och på vilket sätt den erbjuder ett nytt perspektiv. 
 • Regivision 
 • Producentvision 
 • Länkar till tidigare filmer 
 • Medsökande kan vara producent, med eget bolag, eller kopplad til bolag. Medsökande kan också vara någon kopplad till annan typ av organisation, men med filmkompetens. 

Ansökan är öppen

10 september – 11 oktober

Workshop i manusutveckling

Till Voices har vi även kopplat en workshop för dig som vill utveckla ditt manus. Vi kallar den Vässa dina verktyg - Vässa ditt manus. Läs om den här.

Sista ansökningsdag
Frågor

Har du frågor och funderingar kring stödet?
Martin Hammar
martin.h.hammar(@)vgregion.se
+46707562952

Om Stödet

Voices utlyses och hanteras av Förvaltningen för kulturutveckling/FilmCloud.
Stödet finansieras av Svenska Filminstitutets Talent to Watch.

Kriterier

Läs om kriterier och riktlinjer längre ner på sidan.

Ansökan