Prodda 2023 - Ett utvecklingsprogram för filmproducenter

FilmCloud och Film i Väst utlyser Prodda!


Är du en oetablerad filmproducent som nu utvecklar en kortfilm? I det här programmet får du inspiration av etablerade producenter och ett stipendium på 10 000 kronor.

 

Nu startar en ny omgång av Prodda där du som aspirerande filmproducent får möjligheten att möta etablerade producenten Marie Kjellson i en workshopserie under vårterminen. Här utvecklar du både dig själv och ett kortfilmsprojekt i möten med erfarna producenter.   

Porträtt Marie Kjellson
Prisade filmproducenten Marie Kjellson leder programmet Prodda 2023. Läs mer om henne nedan. Foto: Privat

Vad är Prodda?

Programmet pågår under vårterminen 2023 och består av tre träffar med Marie Kjellson (Kjellson & Wik) som fungerar som bollplank och rådgivare. Dessutom träffar ni producenterna Eliza Jones (Grand Slam) och Tobias Janson (Story AB) som fokuserar på olika delar av producentskapet utifrån en case-study. Gemensama studiebesök hos produktions- och postproduktionsbolag i Västra Götaland ingår i programmet. 
 
Syftet med Prodda är att ge dig som ny producent fler verktyg och kunskaper för att utveckla och genomföra ditt projekt, samt skapa tillfällen där du kan knyta kontakter med andra nya producenter och samtidigt en ökad förståelse för hur filmbranschen fungerar och arbetar. 

Vem kan söka?

Du som söker har arbetat med kortfilmsprojekt eller liknande projekt eller produktioner tidigare (inte nödvändigtvis som producent) och planerar att producera en kort fiktions eller dokumentär-film för inspelning 2023 - 2024. Du som söker skall vara producent för projektet men inte filmens regissör. Du söker med projektbeskrivning samt synopsis eller treatment. Senast vid programmets start måste det finnas ett första utkast på manus. Att delta i Prodda är avgiftsfritt, dock kan vissa rese- eller måltidskostnader förekomma. Du som söker bor i Västra Götaland.

Stipendium

Som deltagare erhåller du ett stipendium på 10 000 kronor från FilmCloud för att stödja ditt och projektets utveckling under programmet. För att kunna erhålla stipendiet så måste du bo i Västra Götaland. Läs riktlinjer nedan. 

Datum 

Det är viktigt att du som söker redan nu vet att du kan medverka på samtliga träffar. Om vi blir tvungna att ändra något datum, så har vi såklart förståelse för att du har förhinder

Ansökan 

Du ansöker här via FilmClouds hemsida. I ansökan frågar vi efter vem du är, varför du vill delta, vem du jobbar med och vad det är för filmprojekt du har med dig in i programmet. 

Du kommer få bifoga följande dokument: 

  • Personligt brev där du motiverar varför du söker (max 1 A4-sida) 
  • CV för dig och filmens regissör
  • Treatment eller synopsis  
  • Manus (om det ännu inte finns ett fullständigt manus kan ni bifoga ett treatment, observera dock att det måste finnas en första version av manuset vid programmets början.) 
  • Projektbeskrivning med övrig information om projektet, hur ni vill genomföra det och om det finns ytterligare personer knutna till projektet (max 3 A4-sidor, med bilder oräknade) 
  • Länk/ar till tidigare projekt (om det finns, ange även vilken roll du haft i projektet) 

Urval 

Utöver de kriterier som tidigare nämnts så söker vi dig som har en stark drivkraft för att på sikt arbeta professionellt med filmproduktion. Vi kräver inte att du gått tidigare filmutbildning men att du har praktisk erfarenhet av att göra film. I urvalsprocessen läggs fokus vid den sökandes personliga utvecklingspotential, projektets kvalitéer och sammansättningen av deltagare i programmet.

Deadline ansökan
Datum i programmet

25 jan 2023 - Träff 1 Marie Kjellson
9 feb 2023 - Träff 2 Eliza Jones
2 mar 2023 - Träff 3 Marie Kjellson
30 mar 2023 - Träff 4 Tobias Janson
5 apr 2023 - Träff 5 Marie Kjellson
 

Plats

Programmets träffar på
Kungsgatan 7, Göteborg

Kostnad

Programmet är avgiftsfritt
Vissa fika och lunchkostnader kan förekomma.

Frågor?

Maja Kekonius
Förvaltningen för kulturutveckling
maja.kekonius(@)vgregion.se

 

Martin Hammar
Förvaltningen för kulturutveckling
martin.h.hammar(@)vgregion.se

 

Jenny Luukkonen
Film i Väst
jenny.luukkonen(@)filmivast.se

Ansökan