Processtöd på Filmbryggan

Processtöd för unga filmare

Har du ett filmprojekt på gång? FilmBryggan stöttar dig som ung filmare genom din filmproduktionsprocess.

Ett processtöd är ett stöd för dig genom hela produktionsprocessen genom manusutveckling, produktionsplanering, inspelning och efterarbete. Du har möjlighet till handledning i takt med att filmprojekt utvecklas. På Filmbryggan finns även vissa tekniska resurser för inspelning och efterbearbetning. (Se mer under teknikstöd.) Dessutom kan det finnas möjlighet för dig att sitta här för att jobba med din produktion. (I mån av plats.)

Filmbryggan är inhysta i filmbyn Gothenburg Film Studios där du möter etablerade filmarbetare i samma lokaler.

Filmbryggan tillhandahåller:

  • Processtöd från idé till färdig film med handledning, utbildning, manusutveckling, produktionsplanering osv.
  • Projekt/produktionslokal
  • Teknikstöd

På Filmbryggan möter du initiativtagaren Shaker K. Tahrer - projektledare, producent, regissör och Niklas Lundin - producent, filmare och samordnare.

FilmBryggan har möjlighet att stötta unga filmare i Västra Götalandsregionen i åldern 16-30 år genom både ett kulturstrategiskt uppdrag från Västra Götalandsregionen under 2013-2015 och ett verksamhetsstöd från Göteborgs Stad Kultur.

Kontakta Filmbryggan för mer information.

info@filmbryggan.se
www.filmbryggan.se
Polstjärnegatan 14, 417 56 Göteborg
031-48 12 70
Shaker K Tahrer 0706-321614
Niklas Lundin 0706-321646