Johanna Pykkö vid filmkamera
Johanna Pyykkö regisserar

Om FilmCloud

FilmCloud är en unik samverkansmodell i Västra Götalandsregionen som syftar till att stimulera unga filmares utveckling.  

Genom att skapa mötesplatser, projektstöd, kurser, workshops och utvecklingsprogram vill FilmCloud stödja unga vuxna filmare och ett kreativt filmklimat i Västra Götalandsregion.

FilmCloud är till för unga vuxna filmare mellan 18 och 30 år i Västra Götalandsregionen. På webbplatsen ska vi synligöra, kommunicera och samordna alla de insatser som redan görs för unga filmare av olika aktörer i regionen och utanför.

Du kan hitta de vanliga frågorna vi ställs inför här. 

 

Förvaltning för kulturutveckling —Västra Götalandsregionen

FilmCloud är en del av Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling. 
I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga.
Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet.
Läs mer här.