NOOMARATON - Alla regional vinnare 2022

Noomaraton är Sveriges roligaste filmtävling, där du gör film på tid, i ett lag och får samma givna förutsättningar som alla andra tävlande.

Första helgen i september tävlade filmlag från norr till söder i vårt avlånga land i att göra film på tid.

2022 var året då Noomaraton saknade riksfinal. Det var dock ett fantastiskt tävlingsår med många lag som tävlade. 
För att lyfta de regionala vinnarna i respektive region till sin välförtjänta höjd presenteras alla fjorton vinnarfilmer online.

Årets Tema: Nära
Tre platser: Under ett bord, i vatten, vid en odling
Tre föremål: Ballong, hängmatta, nät


Om Noomaraton

Deltagande lag har 24 timmar på sig att göra en max 5 minuter lång film utifrån givna förutsättningar – tre platser, tre föremål, ett tema – som offentliggörs vid starten. Förutsättningarna är hemliga fram till starten för att ge alla deltagande lag samma utgångsläge för filmskapandet.

Regler för Noomaraton

Deltagande lag har 24 timmar på sig att göra en max 5 minuter lång film utifrån givna förutsättningar som offentliggörs vid starten. Förutsättningarna är hemliga fram till starten för att ge alla deltagande lag samma utgångsläge för filmskapandet.

Vänligen läs igenom reglerna, som är desamma i alla deltagande regioner/län.

  • Deltagande lag har 24 timmar på sig att göra en max 5 minuter lång film utifrån givna förutsättningar (tre platser, tre föremål, ett tema) som offentliggörs vid starten. Förutsättningarna är hemliga fram till starten för att ge alla deltagande lag samma utgångsläge för filmskapandet.
  • Ett filmlag består av 1–4 personer. Varje lag får ta hjälp av skådespelare och statister men filmning och allt som hör till filmarbetet görs av medlemmarna i laget.
  • Filmen får skapas med valfri teknik och alla genrer är välkomna (spelfilm, animation, dokumentär). Redigering får användas.
  • Om musik används i filmen ska den vara egenkomponerad eller clearad, det vill säga filmlaget måste ha införskaffat rättigheter av upphovsmakaren för att använda musiken i filmen. Fri katalogmusik (t.ex. från iMovies ljudarkiv) kan också användas. Även bildmaterial ska vara egenskapat, clearat eller komma från fritt arkiv.
  • Färdig film får vara max 5 minuter, inklusive eftertexter.
  • Senast kl 09:00 på söndagen, 24 timmar efter startskottet, ska den färdiga filmen vara inlämnad.​

Juryns bedömningskriterier 

Inlämnade bidrag lämnas av den regionala tävlingsledningen till en jury som utser två vinnare av årets regionala tävling. En NOOMARATON-jury bedömer tävlande filmer utifrån följande kriterier:

  • Berättelsens förmåga att gripa sin publik
  • Hur väl filmen speglar förutsättningarna.
  • Filmiskt hantverk

Teknisk kvalitet ska inte i någon högre grad styra.
Att förutsättningarna (tema, platser och föremål) fyller en funktion för handlingen och visualiseras är centralt vid juryns bedömning.

Nyfiken på tidigare års filmer?

Alla prisade filmer i riksfinalen finns att se på Noomaratons ”Hall of fame”-sida.

logotypes