NOOMARATON

Noomaraton är Sveriges roligaste filmtävling, där du gör film på tid, i ett lag på max fyra personer.

Alla som tävlar i Noomaraton i Västra Götaland får sin film visad under regionfinalen på Bio Roy, ett par veckor efter tävlingen. Där utses två vinnande lag, vars filmer går vidare till Noomaratons riksfinal i Stockholm.

Noomaraton äger rum varje år under en helg i början av september, och tävlingen är öppen för alla åldrar. I år är du välkommen till Noomaraton Västra Götaland 2020 den 5 september kl 09.00 till den 6 september kl 09.00!

Regler för Noomaraton

Deltagande lag har 24 timmar på sig att göra en max 5 minuter lång film utifrån givna förutsättningar som offentliggörs vid starten. Förutsättningarna är hemliga fram till starten för att ge alla deltagande lag samma utgångsläge för filmskapandet.

Vid startskottet lördag klockan 9.00, får varje lag förutsättningarna:
1. Ett givet tema som ska speglas i filmen
2. Tre platser där filmen ska utspelas
3. Tre föremål som ska figurera på något sätt i filmen
4. Färdig film får vara max 5 minuter.

När lagen har fått ovanstående förutsättningar är tävlingen igång!

Ett filmlag består av 1–4 personer. Varje lag får ta hjälp av skådespelare och statister men filmning och allt som hör till filmarbetet görs av medlemmarna i laget. Filmen får skapas med valfri teknik och all genrer är välkomna (spelfilm, animation, dokumentär, etc). Redigering får användas. ​

Observera - alla komponenter som musik, bilder etcetera, som används i filmen ska vara egenkomponerad eller clearad (filmlaget måste ha införskaffat rättigheter av upphovsmakaren för att använda musiken i filmen). Även bildmaterial ska vara egenskapat, clearat eller komma från fritt arkiv. Fri katalogmusik (t.ex. från iMovies ljudarkiv) kan användas.

Inlämning av film

Senast kl 09.00 söndag morgon, 24 timmar efter startskottet, ska den färdiga filmen vara inlämnad till tävlingsledningen via inlämningsplats eller via epost (skickad via wetransfer, sprend, länk till Youtube eller liknande). ​

Juryns bedömningskriterier 

En NOOMARATON-jury bedömer tävlande filmer utifrån följande kriterier:
– Berättelsens förmåga att gripa sin publik
– Hur väl filmen speglar förutsättningarna.
– Filmiskt hantverk
Teknisk kvalitet ska inte i någon högre grad styra.
Att förutsättningarna (tema, platser och föremål) fyller en funktion för handlingen och visualiseras är centralt vid juryns bedömning.

Exempel på tidigare års förutsättningar

Tema: Sorglöshet
Tre platser: Kiosk - Kök - Grusväg
Tre föremål: Fotboll - Hårborste - Högersko

Nyfiken på tidigare års filmer?

Alla prisade filmer i riksfinalen finns att se på Noomaratons ”Hall of fame”-sida.

logotypes

Anmäl dig innan kl 12:00
4 sep 2020
Tävlingsdatum
5 - 6 sep 2020
Riksfinal på Filmhuset
3 okt 2020
Regional final

Filmerna visas på Bio Roy.
Jury utser två filmer.
Datum och tid kommer

Vem

Alla som bor i Västra Götaland är välkomna att anmäla ett lag.

Länkar
Anmälan

Anmälan sker online via ABF Göteborgs hemsida.Årets upplaga av Noomaraton VGR annordnas av ABF.