Nationella stöd, stipendier och finansieringsformer

Nationellt finns det ett flertal möjligheter att hitta pengar till din film. Naturligtvis är Svenska Filminstitutet och de stora tv-kanalerna stora spelare. Vi försöker här på denna sida lägga länkar till andra stöd och finansieringsformer och du får gärna hjälpa till med att fylla sidan.

  

Se länkar i vänstermarginalen och lista nedan.

 

 


ALLMÄNNA ARVSFONDEN (Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen)

www.arvsfonden.nu


MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS- OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR (MUCF)

www.mucf.se


FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

http://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/statsbidrag/


FORUM SYD

www.forumsyd.org


KONSTNÄRSNÄMNDEN

www.konstnarsnamnden.se


RIKSANTIKVARIEÄMBETET

www.raa.se


SVENSKA FILMINSTITUTET
www.sfi.se


SVERIGES FÖRFATTARFOND
www.svff.se