stiliserad bild av röd matta vid filmpremiär

Los Angeles Film- & Kulturstipendium - Swea

 

Ett Filmstipendium med ändamål att ge en svensk filmstuderande möjlighet att praktisera och utveckla sina kunskaper i LA, med ett Film- & Kulturstipendium på $10,000.

 

SWEA är en organisation som startades i Los Angeles 1979 för svensktalande kvinnor bosatta utomlands för att främja svenskt språk och kultur.

SWEA har sedan dess vuxit till ett globalt nätverk, SWEA International, med 70 avdelningar i ett trettiotal länder som utlyser ett flertal stipendier.

År 2007 etablerade SWEA Los Angeles ett filmstipendium och sedan 2022 är stipendiet breddat till att inkludera svensktalande kvinnor verksamma inom alla kulturområden som film, design, musik, litteratur och mer.

Ändamålet är att stötta och uppmuntra svensktalande kvinnor bosatta i Los Angelesområdet i deras kreativa verksamhet och projekt.

SWEA LA Film- & Kulturstipendium består av $10,000.

 

Ansökan måste vara SWEA Los Angeles tillhanda senast den 1 december 2023.

Läs mer om ansökan på denna sida. https://losangeles.swea.org/initiative/swea-los-angeles-filmstipendium/

Deadline ansökan
Ansökan